Ammatilliset opinnot

Roiha-instituutti

Musiikkiterapeutin ammatilliset opinnot (180 op) voi suorittaa Roiha-instituutissa joko Jyväskylässä tai Tampereella.

Musiikkiterapeutin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan ammatillisten opintojen lisäksi avoimessa yliopistossa suoritetut musiikkiterapian perusopinnot (väh. 25 op), aineopinnot (50 op) sekä psykologian perusopinnot (25 op), jotka sisällytetään musiikkiterapeutin tutkintoon.

Ammattiopinnot sisältävät menetelmäkoulutuksen lisäksi musiikkiterapiaopiskelijan oman kolmivuotisen terapiaprosessin, työnohjausprosessin sekä kliinisen harjoittelun.

Seuraavat ammattiopinnot alkavat syksyllä 2024, hakuaika 15.5.2024 asti. Lisätietoja Roiha-instituutin koulutussivulla.

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot

Jyväskylän yliopiston logo

Musiikkiterapian perusopintoja (väh. 25 op) ja aineopintoja (50 op) tarjoavat Jyväskylän avoin yliopisto, Sibelius-Akatemia sekä muut yliopistot ja kesäyliopistot yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Perusopinnot voi suorittaa myös Eurajoen kristillisen opiston musiikkiterapiakoulutuksen yhteydessä.

Musiikkiterapiakoulutuksen kehittäminen

Jyväskylän yliopiston logo
Roiha-instituutti
Sibelius-akatemia

Suomen musiikkiterapiakoulutus nykymuodossaan on syntynyt suomalaisen musiikkiterapiakoulutuksen kehittämistyöryhmän (SUMUKE) yhteistyönä. 

SUMUKE on maamme ammatillisten musiikkiterapiakoulutusten muodostama yhteistyötelin, jonka tarkoituksena on luoda yhteisiä koulutuksellisia kriteerejä, kehittää suomalaista musiikkiterapiakoulutusta, neuvotella koulutus- ja pätevyyskysymyksistä yhteiskuntaan päin, tehdä koulutusten välistä yhteistyötä mm. kansainvälisiä vierailuja koskien jne.

SUMUKE-organisaation muodostavat ensisijaisesti johtavien musiikkiterapiakoulutusten (Jyväskylän yliopisto, Roiha-instituutti ja Sibelius-akatemia) johtajat ja vastuuhenkilöt sekä Suomen musiikkiterapiayhdistyksen hallituksen keskuudestaan valitsema ns. vaihtuva jäsen. Tämän lisäksi, riippuen kulloinkin käsiteltävästä asiasta, työryhmä voi kutsua kokouksiin ammattialan eri asiantuntijoita.

SUMUKE-hyväksyttyjä koulutuksia ovat nykymuotoisten koulutusten lisäksi useat sittemmin lakkautetut amk-koulutukset sekä erikseen hyväksytyt ulkomaiset musiikkiterapiakoulutukset.

Lue lisää SUMUKE-hyväksytyn kouluksen kriteereistä.