Lähetä ammattieettinen kysymys

Ammattieettinen toimikunta valmistelee sille osoitetut ammattieettiset kysymykset ja esittelee ne Suomen musiikkiterapiayhdistyksen kokouksissa ilman henkilötietoja, jonka jälkeen kysymyksistä keskustellaan. Toimikunta konsultoi tarvittaessa ammattikunnan ulkopuolisia asiantuntijoita ja pyytää kannanottoa. Toimikunta ottaa asian käsittelyynsä viimeistään kuukauden kuluessa kaavakkeen vastaanottamisesta ja vastaa kirjallisesti asian tultua käsitellyksi.