Mitä musiikkiterapia on?

Musiikkiterapia on monipuolinen kuntoutus- ja hoitomuoto, joka

  • perustuu tieteelliseen tutkimukseen
  • hyödyntää musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä
  • ei vaadi asiakkaalta musiikillisia taitoja
  • suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti

Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Se voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Sillä voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia psyykkisten, fyysisten, neurologisten ja sosiaalisten oireiden ja sairauksien hoidossa.

Miten pääsen musiikkiterapiaan?

Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, yksityislääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Musiikkiterapian maksajana voi toimia esimerkiksi Kela tai hyvinvointialue.

Musiikkiterapian asiakasryhmät

Musiikkiterapiaan voi hakeutua monenlaisten eri toimintakyvyn tai mielenterveyden haasteiden vuoksi.

Musiikkiterapian tieteellinen perusta

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomessa musiikkiterapiaa on käytetty kuntoutusmuotona 60-luvulta asti.