Seniori

Ikäihmiset hakeutuvat musiikkiterapiaan esimerkiksi muistisairauksien, masennuksen, toiminnanohjauksen pulmien tai puheen tuottoon liittyvien haasteiden vuoksi.

Musiikkiterapian tavoitteena on toimintakyvyn monipuolinen parantuminen, esimerkiksi keskittymiskyvyn kohentaminen, käsien käytön edistäminen, puheen tuottamisen helpottuminen, muistitoimintojen kehittyminen sekä ilon ja virkistyksen saaminen. Musiikkiterapia koetaan usein kiinnostavana mahdollisuutena kuntoutua. 

Lue lisää…