Kivunhoito

Mies painaa kumartuneena päätä käsillään

Musiikin vaikutuksia kipuun on tutkittu runsaasti ja monet tulokset puoltavat musiikin hyödyntämistä kivunhoidossa. Kivunhoidolla tarkoitetaan tässä akuutin ja pitkittyneen kivun hoitoa, eri pitkäaikaissairauksiin liittyvää kivunhoitoa, syöpäkivun hoitoa ja palliatiiviseen ja saattohoitoon liittyvää kivunhoitoa. Musiikkiterapian toteutustapoihin ja tavoitteisiin vaikuttaa, minkälaisesta kivusta on kyse.

Lue lisää…

Riippuvuuskuntoutus

Kahleettomat kädet taivasta vasten

Riippuvuudesta kuntoutuvan henkilön musiikkiterapian tavoitteena voi olla muun muassa kuntoutuminen takaisin yhteiskuntaan, työelämään paluu, opetteleminen toimimaan sosiaalisissa tilanteissa sekä ymmärryksien lisääminen liittyen omiin vuorovaikutustaitoihin. 

Päihde- tai muun riippuvuusongelman taustalla tai ohessa saattaa olla myös muuta psyykkistä oireilua, johon musiikkiterapian keinoin voidaan hakea apua. Musiikkiterapiaan tulemisen kynnys on matala ja asiakkaan suhde itselle merkitykselliseen musiikkiin kannustaa häntä terapiaan osallistumisessa ja kiinnittymisessä. 

Lue lisää…