Nuorisopsykiatria

teenager-g21ed0cde7_1920

Nuori voi hakeutua musiikkiterapiaan esimerkiksi tunne-elämän, käytöshäiriöiden, kehitykseen liittyvien tai sosiaalisten vuorovaikutusongelmien vuoksi. Tällaisia voivat olla muun muassa masennus, ahdistuneisuus, erilaiset pelkotilat, paniikkioireet, traumatisoituminen, persoonallisuus- ja mielialahäiriöt, skitsofrenia, vuorovaikutuksen ongelmat, käytöshäiriöt, päihteiden käyttö, kehityksen viivästyminen, autisminkirjon häiriöt, syömishäiriöt, sukupuoli-identiteetin selvittely sekä koulukiusatuksi tulemiseen, perheen ongelmatilanteisiin tai vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat.

Musiikkiterapia tarjoaa keskustelun lisäksi vaihtoehtoisia kanavia itsensä ilmaisemiseen, kosketuksen saamiseen omiin tunteisiin sekä niiden käsittelyyn.

 Lue lisää…

Riippuvuuskuntoutus

Kahleettomat kädet taivasta vasten

Riippuvuudesta kuntoutuvan henkilön musiikkiterapian tavoitteena voi olla muun muassa kuntoutuminen takaisin yhteiskuntaan, työelämään paluu, opetteleminen toimimaan sosiaalisissa tilanteissa sekä ymmärryksien lisääminen liittyen omiin vuorovaikutustaitoihin. 

Päihde- tai muun riippuvuusongelman taustalla tai ohessa saattaa olla myös muuta psyykkistä oireilua, johon musiikkiterapian keinoin voidaan hakea apua. Musiikkiterapiaan tulemisen kynnys on matala ja asiakkaan suhde itselle merkitykselliseen musiikkiin kannustaa häntä terapiaan osallistumisessa ja kiinnittymisessä.

 Lue lisää…