Miksi musiikkiterapiaa?

people-g78906a4bd_1920

Riippuvuudesta kuntoutuvan henkilön musiikkiterapian tavoitteena voi olla muun muassa kuntoutuminen takaisin yhteiskuntaan, työelämään paluu, opetteleminen toimimaan sosiaalisissa tilanteissa sekä ymmärryksien lisääminen liittyen omiin vuorovaikutustaitoihin. 

Päihde- tai muun riippuvuusongelman taustalla tai ohessa saattaa olla myös muuta psyykkistä oireilua, johon musiikkiterapian keinoin voidaan hakea apua. Musiikkiterapiaan tulemisen kynnys on matala ja asiakkaan suhde itselle merkitykselliseen musiikkiin kannustaa häntä terapiaan osallistumisessa ja kiinnittymisessä.

  

Miten musiikkiterapiaan pääsee?

Aikuiset ohjautuvat musiikkiterapiaan lääkärin lähetteellä esimerkiksi psykiatrian poliklinikoiden, päihdehoitoon erikoistuneiden tai muiden terveydenhuollon yksiköiden, vakuutusyhtiöiden tai sosiaalipalveluyksiköiden toimesta. Kela korvaa musiikkiterapiaa kuntoutuspsykoterapiana 16-25 –vuotiaille, ja myös tällöin lääkärin lähete tarvitaan. Musiikkiterapiaan on mahdollista päästä myös itse maksaen. 

Tapaamiset musiikkiterapeutin kanssa toteutuvat joko terapeutin omassa toimitilassa tai terapian maksajan osoittamissa tiloissa. Musiikkiterapia saattaa toteutua myös poliklinikan tai sairaalan tiloissa terapeutin työskentelypaikasta riippuen. Hoidon puitteet sekä tavoitteenasettelu vaikuttavat hoitoprosessin kestoon. Lyhytterapiaryhmät voivat kokoontua esimerkiksi 12 kertaa ja erilaiset bändi- tai muut musiikkiterapiaryhmät jopa useita vuosia. Yksilömusiikkiterapian tyypillinen kesto on noin 1-3 vuotta.

  

Mitä musiikkiterapiassa tehdään?

Musiikkiterapiassa käytettävät menetelmät vaihtelevat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja terapeutin käytössä olevien menetelmien mukaisesti. Ryhmätoiminnassa hyödynnetään usein bändisoittoa tai kokoonnutaan musiikkiterapiaryhmään, jossa käytetään erilaisia musiikkiterapian menetelmiä. Ryhmätoimintaan voidaan myös liittää yksilöllisesti suunniteltua vibroakustista hoitoa. 

Riippuvuuskuntoutujien yksilömusiikkiterapiassa käytettyjä menetelmiä ovat puolestaan soittaminen, musiikin tekeminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, terapeuttinen keskustelu sekä yksilöllisesti suunniteltu vibroakustinen hoito.