Musiikkiterapiaan voi päästä montaa eri väylää pitkin ja maksajana voi toimia usea eri taho. Terapiaan voi päästä esimerkiksi julkisen perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon kautta, yksityislääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Terapian aloittaminen edellyttää yleensä lääkärin lähetettä.

Kela

Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena lapsille, nuorille ja aikuisille sekä psykoterapeuttisena kuntoutuksena 16-25 -vuotiaille nuorille edellyttäen, että terapeutti on saanut hyväksytyn koulutuksen ja on tehnyt palveluntuottajasopimuksen Kelan kanssa.

Kuntoutuspsykoterapia

Kela korvaa musiikkiterapiaa kuntoutuspsykoterapiana, jos olet 16-25 -vuotias ja sinulla on psykiatrin B-lausunto työ- tai opiskelukykyyn vaikuttavasta psykoterapian tarpeesta.

B-lausunnon saaminen vaatii vähintään 3 kk psykiatrisen hoitosuhteen, jonka jälkeen voit etsiä itsellesi sopivan terapeutin ja hakea Kelalta korvausta terapiasta.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Voit saada Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi.

Musiikkiterapiaa voi saada esimerkiksi kehitysvamman, neuropsykiatristen häiriöiden tai neurologisten häiriöiden hoitoon. Myös vaikeat psykiatriset ongelmat saattavat oikeuttaa vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Ukulele

Muut väylät

Hyvinvointialueet

Jos olet oman hyvinvointialueesi asiakkaana esimerkiksi psykiatrisella poliklinikalla tai kehitysvammapoliklinikalla, voit saada lähetteen ja maksusitoumuksen musiikkiterapiaan myös sitä kautta. Käytännöt vaihtelevat hyvinvointialueiden välillä.

Muut terapiaa korvaavat tahot

Terapiapalvelun maksajana voi olla myös esimerkiksi sosiaalitoimisto, mielenterveystoimisto, perheneuvola tai vakuutusyhtiö.

Voinko ostaa terapiaa itse?

Totta kai! Voit etsiä itsellesi sopivan terapeutin esimerkiksi SMTY:n terapeuttihausta.

Mitä musiikkiterapia maksaa?

Yhden 45 min musiikkiterapiakäynnin hinta vaihtelee yleensä n. 80€ – 120€ välillä terapeutista riippuen.

Jos olet oikeutettu Kelan kuntoutuspsykoterapiaan, Kela maksaa terapeutin käyntimaksusta tietyn summan, jonka ylimenevän osan maksat itse.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kustannukset Kela maksaa kokonaisuudessaan.

Hyvinvointialueiden korvaamat kustannukset voivat vaihdella.

kuva9 (2)

Terapian toteutus

Musiikkiterapia voi olla yksilöterapiaa tai ryhmämuotoista. Terapiakäynnin pituus on tyypillisesti 45 – 90 minuuttia, ja tiheys 1-2 kertaa viikossa. Terapia voi tilanteesta riippuen toteutua terapeutin omissa toimitiloissa tai joissakin tapauksissa asiakkaan luona, koululla tai hoitokodissa.

Terapia voi myös sisältää vanhempien tai lähiympäristön ohjausta, ja yksilöllisen tarpeen mukaan voidaan myöntää myös erillisiä vanhempien ohjauskäyntejä. Musiikkiterapeutti pyrkii myös toimimaan yhteistyössä muiden asiakasta hoitavien, kasvattavien tai kuntouttavien tahojen kanssa. 

Kuva terapiatilasta

Valitse musiikkiterapeutti

Voit etsiä itsellesi musiikkiterapeutin esimerkiksi SMTY:n terapeuttilistalta. Listalta löytyvät Suomen musiikkiterapeuttiyhdistyksen jäsenmaksun maksaneet musiikkiterapeutit.