Vibroakustinen hoito on matalataajuista siniäänivärähtelyä. Hoidossa käytetään tyypillisesti taajuuksia väliltä 20Hz-120Hz ja värähtely johdetaan kehoon vibro- tai fysioakustiseen laitteistoon kuten patjaan tai tuoliin asennettujen erityisten kaiuttimien kautta. Musiikkiterapeuttien toteuttamaan vibroakustiseen hoitoon yhdistetään myös musiikin kuuntelua ja terapeuttista vuorovaikutusta, jolloin voidaan fyysisten tuntemusten lisäksi työskennellä myös asiakkaan emotionaalisten, sosiaalisten ja kognitiivisten haasteiden parissa. Tyypillisesti hoitotapahtuman alkuun saatetaan liittää esimerkiksi ohjattu rentoutuminen ja tarvittaessa hoidon ohessa hyödynnetään erilaisia asiakkaan tarpeen mukaisia kyselyitä hoidon vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Vibro- tai fysioakustisen hoidon tavoitteet liittyvät usein kehollisiin kuntoutustarpeisiin, kuten spastisuuteen sekä erilaisten kiputilojen, unettomuuden, stressiperäisen oireilun ja syömishäiriöiden hoitoon. Rentoutumisen ja rauhoittumisen tavoite hoidossa on yleisesti ensisijaista. Vibroakustinen menetelmä on hyvä vaihtoehto erilaisten kehollisten vaivojen hoitamiseen ja lisäämään asiakkaan kehontuntemusta. Hoito on hyvin siedetty ja se on koettu pääasiassa miellyttävän tuntuisena. Hoito voidaan liittää osaksi psykoterapeuttista työskentelyä ja sitä voidaan hyödyntää myös päihdekuntoutuksessa tai työhyvinvoinnin tukemisessa.

 

Nainen makaa fysioakustisella patjalla.

Vibroakustinen hoito toteutuu useimmiten sairaalan tai kuntoutuslaitoksen tiloissa tai yksityisen terapeutin toimitilassa. Jotkut vibroakustisen hoidon laitteistoista ovat myös liikuteltavissa. Vibroakustisen hoidon toteutuessa osana kuntoutusjakson musiikkiterapiatyöskentelyä, voi sen kesto olla jopa vuosia. Laitosympäristössä hoitoa pyritään pääsääntöisesti toteuttamaan tiiviinä 10-20 hoitokerran sarjoina, jotka toteutuvat yleensä 1-3 kuukauden aikana.