Suomen musiikkiterapiayhdistys ry

Suomen musiikkiterapiayhdistys on perustettu 1973 edistämään suomalaisen musiikkiterapian asemaa ja lisäämään tietoa alasta. Yhdistyksen tavoitteena on toimia jäsenten ammatillisen ja oikeudellisen aseman edistämiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi, sekä musiikkiterapia-alan tunnettuuden lisäämiseksi.

Jäsenyys

Suomen musiikkiterapiayhdistyksen jäseneksi voivat liittyä koulutetut musiikkiterapeutit, musiikkiterapian ammattiopiskelijat sekä muut tahot tai henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Alajaostot ja työryhmät

Yhdistyksessä toimii 15 paikallista alajaostoa sekä opiskelijajaosto, ja useita työryhmiä jotka sekä edistävät musiikkiterapian asemaa että toimivat yhdistykseen kuuluvien musiikkiterapeuttien tukena ja tiedotuskanavana. 

Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 varsinaista jäsentä ja 8 varajäsentä.

Verkostot

Suomen musiikkiterapiayhdistys toimii yhteistyössä sekä ulkomaisten musiikkiterapiaorganisaatioiden että kotimaisten sote-alan yhdistysten ja toimijoiden kanssa.