Alueelliset alajaostot

Alajaostojen toiminnan tavoitteena on jäsenistön yhteistoiminnallisuuden lisääminen ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen. Aluetoiminnassa ammattilaisjäsenten merkitys on huomattava. Ammattilaisjäsenet toteuttavat käytännön kiltatoimintaa alueellisissa tapaamisissaan ja keskinäisessä yhteistyössään.

Aluetapaamisiin ovat tervetulleita myös opiskelija-, kunnia-, eläkeläis- ja kannatusjäsenet. Alajaoston jäseniltä edellytetään yhdistyksen jäsenyyttä, mm. yhdistyksen kautta järjestetyn tiedotuksen vuoksi.

Toiminnan muoto ja sisältö on aluekohtaista ja paikallisista tarpeista lähtevää. Jokainen alueellinen alajaosto toimii oman toimintasuunnitelmansa pohjalta, jonka tekemisestä vastaa kokoonkutsuja.

Tapaamisten tärkeänä funktiona on edelleen kollegojen tapaaminen, musiikkiterapian kliinisen tiedon sekä käytänteiden jakaminen, ajatusten vaihtaminen ja vapaamuotoinen virkistäytyminen. Tapaamisissa välitetään monenlaista ajankohtaista tietoa esim. verotukseen ja Kelaan liittyvistä asioista, jolloin alajaostojen yhteistyö yhdistyksen hallituksen ja työryhmien kanssa korostuu.

Alajaostot voivat järjestää myös erilaisia paikallisia tietoiskuja ja neuvottelutapahtumia yhteistyötahojen kanssa tai osallistua paikkakunnalla järjestettäville messuille. Tällaisen toiminnan tukemiseksi alajaostot voivat anoa yhdistyksen hallitukselta pieniä avustuksia. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti ja niihin myönnetään varoja yhdistyksen taloudellisen tilanteen puitteissa.

Alajaosto Yhteyshenkilöt
Etelä-Pohjanmaa Risto Jukkola
Etelä-Savo ja Kaakkois-Suomi Merituuli Lasonpalo
Kanta-Häme Henna Helminen
Keski-Suomi Jaakko Tergujeff
Pirkanmaa Mari Kanerva ja Senja Wallin
Pohjois-Karjala Niina Karttunen
Pohjois-Pohjanmaa Maria Hiltunen ja Katri Juntunen
Pohjois-Savo Nina Sjöstedt
Pohjois-Suomi Anna-Maria Alaluusua
Päijät-Häme Tiina Lilius, Marjo Nyberg
Satakunta Kirsi Einola-Paavilainen
Uusimaa Anni Laine ja Sari Mutanen
Varsinais-Suomi Kaisu Heino
Opiskelijat Jaakko Tergujeff

Työryhmät

Työryhmät toimivat itsenäisesti yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti yhdistyksen hallituksen ja johtoryhmän alaisuudessa. Työryhmien toimintaan voi halutessaan liittyä kuka tahansa yhdistyksen jäsen, eivät ainoastaan hallituksen jäsenet.

Työryhmä Toiminta
Ammatillisten asioiden työryhmä

Ammatillisten asioiden työryhmä edistää yhteistyötä ammatillisten yhteistyötahojen kanssa sekä auttaa jäseniä ongelmatilanteissa. Koollekutsujana toimii Kaija Oivamäki-Tähtinen.

Ammatillisissa asioissa voi ottaa yhteyttä työryhmään osoitteella smty-ammatillinen-tyoryhma@googlegroups.com

Markkinointityöryhmä

Markkinointityöryhmä edistää musiikkiterapian sekä SMTY:n näkyvyyttä sekä ammatillisissa että julkisissa yhteyksissä. Koollekutsujana toimii Susanna Silvenius.

Markkinointityöryhmään voi olla yhteydessä osoitteella smty-markkinointi@googlegroups.com 

Musiikkineuvosto  Musiikkineuvoston yhdyshenkilönä toimii Pia Kvist.
Tutkimus-, koulutus- ja kansainvälisyystyöryhmä

Tutkimus-, koulutus- ja kansainvälisyystyöryhmä edistää yhteistyötä musiikkiterapian tutkimusta tekevien tahojen, musiikkiterapian koulutustahojen sekä kansainvälisten musiikkiterapiaorganisaatioiden kanssa.

EMTC:n maaedustajana toimii Hanna Hakomäki ja WFMT:n maaedustajana Anne Takamäki.

Arvioinnin kehittämistyöryhmä Arvioinnin kehittämistyöryhmä edistää musiikkiterapian arviointimenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa.
NIKO-työryhmä NIKO-työryhmä kehittää ja ylläpitää musiikkiterapianimikkeistöä
Nimike-työryhmä Ammattinimike-työryhmä edistää musiikkiterapeutin ammattinimikkeen lisäämistä Valviran hyväksymien terveydenhuollon ammattihenkilöiden joukkoon.
   

Ammattieettinen toimikunta

Lisäksi yhdistyksessä toimii hallituksesta riippumaton ammattieettinen toimikunta, joka pitää yllä musiikkiterapeuttien ammattieettisiä ohjeita ja neuvoo jäseniä ammattieettisissä asioissa. Toimikuntaan voi ottaa yhteyttä osoitteessa ammattietiikka@musiikkiterapia.fi

Ammattieettisestä toimikunnasta löytyy lisää tietoa sivulta Ammattietiikka.