Suomen musiikkiterapiayhdistys tekee yhteistyötä myös muiden musiikkiterapia- ja kuntoutusalan yhdistysten kanssa. Olemme World Federation of Music Therapy WFMT:n, European Music Therapy Confederation EMTC:n, Sosiaali- ja terveysjärjestöt SOSTE:n, Kuntoutusverkosto KUVEn, Kulttuurihyvinvointipoolin sekä Suomen musiikkineuvosto FMC:n jäseniä.

World Federation of Music Therapy WFMT

wfmt

WFMT on kansainvälinen, globaalisti toimiva musiikkiterapiayhdistyksiä ja musiikkiterapia-alan toimijoita yhdistävä järjestö.

Lisätietoja: https://wfmt.info/

   

European Music Therapy Confederation EMTC

EMTC on kansainvälinen, Euroopassa toimiva musiikkiterapiayhdistyksiä yhdistävä järjestö.

Lisätietoja: https://emtc-eu.com/

SOSTE ry

Logo_SOSTE_Suomen_sosiaali_ja_terveys_ry

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka on jo 10 vuoden ajan koonnut yhteen yli 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja. SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija, joka rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa.

Suomen musiikkiterapiayhdistyksen edustajana SOSTE ry:ssä toimii Anne Takamäki.

Lisätietoja: https://www.soste.fi

Kuntoutusverkosto (KUVE)

KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Sen toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. Verkoston jäsenet ovat kuntoutuksen parissa työskenteleviä järjestöjä ja muita kuntoutustoimijoita.

Verkosto luo jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta, vahvistaa ja selkeyttää kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa sekä vaikuttaa tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin. Verkosto tukee asiantuntemuksellaan eduskunnan kuntoutusverkoston toimintaa. 

Suomen musiikkiterapiayhdistyksen edustajana KUVE:ssa toimii Anne Takamäki. 

Lisätietoja: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kuntoutusverkosto-kuve

Kulttuurihyvinvointipooli

Kulttuurihyvinvointipooli on valtakunnallisista kulttuurihyvinvoinnin toimijoista koostuva asiantuntijaelin. Kulttuurihyvinvointipoolin tavoitteena on vahvistaa saavutettavan kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämistä osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointia, kuntoutusta, ennaltaehkäiseviä palveluita, eri alojen koulutusta ja uudistuvaa työelämää. 
 
Suomen musiikkiterapiayhdistyksen edustajana Kulttuurihyvinvointipoolissa toimii Anne Takamäki. 
 

Suomen musiikkineuvosto

Suomen musiikkineuvosto (FMC) on yhdistys, joka kattaa laajasti koko suomalaisen musiikin kentän. Sen 25 eri jäsenorganisaatiota toimivat musiikin joka saralla ammattimaisesta toiminnasta musiikin harrastamiseen sekä koulutukseen ja tutkimukseen. FMC:n tavoitteena on toimia näiden suomalaisten musiikkiyhteisöjen yhdyssiteenä ja yhteisenä äänenä.
 
Suomen musiikkiterapiayhdistyksen edustajana Suomen musiikkineuvostossa toimii Pia Kvist.