MUSIKTERAPIFÖRENINGEN I FINLAND FRÄMJAR MUSIKTERAPINS STÄLLNING I FINLAND

Musikterapiföreningen i Finland främjar musikterapins ställning i Finland

Musikterapi är en mångsidig rehabiliterings- och behandlingsmetod som lämpar sig för barn, unga, vuxna och äldre människor. Med musikterapi kan man uppnå positiva resultat i behandlingen av psykiska, fysiska, neurologiska och sociala symtom och sjukdomar.

  • Musikterapi används både som primär behandlingsform och som en del av helhetsbehandlingen vid sidan av andra behandlingsformer. Den kan genomföras som individuell terapi eller gruppterapi.

  • Musikterapi är rehabilitering som ersätts av FPA och den specialiserade sjukvården och den kräver vanligtvis en läkarremiss.

Kuva terapiatilasta

Läs mer om musikterapi

Läs mer om vad musikterapi är, vem den lämpar sig för och vad dess effekt grundar sig på.

Hur kan jag få musikterapi?

Du kan hänvisas till musikterapi via många olika kanaler. Läs mer om möjligheterna att få musikterapi.

Hitta en musikterapeut

På denna sida kan du hitta musikterapeuter inom Musikterapiföreningen i Finland i din egen region. (På finska)

Ukulele, jonka päällä on kirjaimet musiikkiterapia

Musikterapiföreningen i Finland rf (SMTY) har som mål att främja medlemmarnas yrkesmässiga och rättsliga ställning, förbättra den allmänna ekonomiska och sociala ställningen och arbetsförhållanden samt att öka kännedomen om musikterapibranschen.


Musikterapistudier och annan utbildning

Kaksi paria käsiä djembe-rummulla

Yrkesutbildning till musikterapeut (180 sp) kan avläggas på Roiha-institutet antingen i Jyväskylä eller Tammerfors. Utbildningen är treårig. Vid Jyväskylä universitet kan man avlägga magisterexamen i musikterapi samt vetenskaplig fortbildning.

 

Föreningen informerar om olika framtida metod- och kompletteringsutbildningar på sin webbplats och på sina e-postlistor.