Majakka

Hitta en yrkesperson

På föreningens terapeut- och arbetshandledarsidor kan du söka en yrkesperson i ditt område.

  

handshake

Yrkesetik

De yrkesetiska anvisningarna för musikterapeuter har utarbetats av den yrkesetiska arbetsgruppen som tillsatts av yrkesgillet för Musikterapiföreningen i Finland genom att höra och konsultera medlemmarna.

Syftet med anvisningarna är att garantera att musikterapeutens arbete är yrkesmässigt och etiskt högklassigt. Anvisningarna stöder musikterapeuterna i situationer där de är tvungna att ta ställning till yrkesetiska frågor i kundarbetet, i samarbetet mellan olika yrkesgrupper samt inom den egna yrkeskåren. Å andra sidan skyddar anvisningarna kunderna/patienterna från oändamålsenliga och/eller skadliga åtgärder.