Majakka

Hae ammattilaista

Yhdistyksen terapeutti- ja työnohjaajasivuilta voit etsiä ammattilaisia omalta alueeltasi.

  

handshake

Ammattietiikka

Musiikkiterapeuttien ammattieettiset ohjeet on laatinut Suomen musiikkiterapiayhdistyksen ammattikillan asettama ammattieettinen työryhmä jäsenistöä kuunnellen ja konsultoiden.

Ohjeiden tarkoitus on taata, että musiikkiterapeutin työ on ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoista. Ohjeet ovat tukena musiikkiterapeuteille niitä tilanteita varten, joissa he joutuvat ottamaan kantaa ammattieettisiin kysymyksiin asiakastyössä, eri ammattiryhmien välisessä yhteistyössä sekä oman ammattikunnan sisällä. Toisaalta ohjeet suojaavat asiakkaita/ potilaita epätarkoituksenmukaisilta ja/tai vahingollisilta toimenpiteiltä.

Nimikkeisto

Musiikkiterapianimikkeistö

Musiikkiterapianimikkeistö on tarkoitettu musiikkiterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää musiikkiterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä.