Musiikkiterapianimikkeistö on tarkoitettu musiikkiterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää musiikkiterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä.

Nimikkeistöä käytetään myös musiikkiterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä musiikkiterapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julki-sen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Nimikkeistö on kehitetty ja sitä ylläpitää Suomen Kuntaliitto ry yhteistyössä Suomen Musiikkiterapiayhdistys ry:n ja alan ammattihenkilöiden kanssa. Nimikkeistön ajantasaisin, virallinen versio on saatavissa Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliselta koodistopalvelimelta.