Suomen musiikkiterapiayhdistyksen jäseneksi voivat liittyä koulutetut musiikkiterapeutit, musiikkiterapian ammattiopiskelijat sekä muut tahot tai henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. 

Jäsenyysmuodot ovat:

Yhdistyksen ammattilaisjäsenenä voi olla musiikkiterapeutin ammatillisen koulutuksen saanut henkilö.

Ammattilaisjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. -Ammattilaisjäsenen jäsenmaksu on v. 2023 180 €.

Ammattilaisjäsen voi anoa alennusta jäsenmaksusta tilapäisen maksukyvyn alenemisen (esimerkiksi äitiysloman, varusmiespalveluksen tai maisteriopintojen) perusteella. Ammattilaisjäsenmaksun voi maksaa yhdessä tai kahdesssa erässä eräpäivään mennessä.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • yhdistyksen muiden kouluttajatahojen kanssa järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • vain ammattilaisjäsenille suunnatut koulutukset

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (sisältyy jäsenmaksuun)
 • yhdistyksen julkaisut (25 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse (ammatillisiin asioihin liittyvät sähköpostitiedotteet kuuluvat vain ammattilaisjäsenetuihin!)
 • yhdistyksen www-sivut
 • ammattilaisjäsenten oma sähköpostilista
 • jäsenten oma keskusteluryhmä (Facebookissa)
 • mahdollisuus lisätä omat tiedot yhdistyksen ylläpitämille terapeutti- ja työnohjaajalistoille

Ammatilliset palvelut

 • musiikkiterapiapalveluiden keskitetty markkinointi ja tiedottaminen
 • yhteydenpito musiikkiterapia-alan yhteistyötahoihin koti- ja ulkomailla
 • ammatillinen edunvalvonta
 • alajaostotoiminta (ammatillinen alajaosto, alueelliset alajaostot, erityisalojen alajaostot)
 • mahdollisuus lakimiespalveluihin ammatillisissa asioissa
 • työttömyyskassaneuvonta
 • palvelujen alueelliseen saatavuuteen liittyvä konsultointi
 • yrittäjyysneuvonta
 • ammattieettinen neuvonta

Yhdistyksen opiskelijajäsenyys edellyttää musiikkiterapian ammatillisen koulutuksen käynnissä olevia opintoja. Musiikkiterapian perusopinnot (esim. avoimen yliopiston kautta) eivät oikeuta opiskelijajäsenyyteen.

Opiskelijajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on v. 2023 35 €.

Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (opiskelijahintaan)

Julkaisupalvelut

 • yhdistyksen muut julkaisut (25 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse
 • yhdistyksen www-sivut
 • opiskelijajäsenten oma sähköpostilista
 • jäsenten oma keskusteluryhmä (Facebookissa)

Opiskelijapalvelut

 • opiskelijoiden alajaosto
 • opiskelijoiden yhdyshenkilö

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi hakeutua täyttämällä jäsenhakemuskaavakkeen.

Kannatusjäsenen jäsenmaksu on v. 2023 65 €.

Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (10 % alennuksella)
 • yhdistyksen julkaisut (10 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse (ei ammatillisiin asioihin liittyvät)
 • yhdistyksen www-sivut

Edellytyksenä aikaisempi ammattilaisjäsenyys (JAM) tai ammattikillan jäsenyys.

Eläkeläistodistus tulee esittää pyydettäessä.

Eläkeläisjäsenmaksu on v. 2023 35 €.

Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • yhdistyksen muiden kouluttajatahojen kanssa järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • vain ammattilaisjäsenille suunnatut koulutukset

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (sisältyy jäsenmaksuun)
 • yhdistyksen julkaisut (25 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse
 • yhdistyksen www-sivut

Yhdistyksen yhteisöjäsenenä voi olla rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhteisöjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhteisöjäsenen jäsenmaksu v. 2023 on 205 €.

Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • mahdollisuus osallistua yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin
 • mahdollisuus yhteistyöhön koulutuksiin liittyvissä asioissa

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (sisältyy jäsenmaksuun)
 • yhdistyksen julkaisut (10% alennuksella)
 • mahdollisuus yhteistyöhön julkaisuihin liittyvissä asioissa

Tiedotuspalvelut

  • jäsentiedote
  • tiedotteet sähköpostitse
  • ilmoitukset SMTY julkaisuissa alennettuun hintaan
  • yhdistyksen www-sivut
  • mahdollisuus yhteistyöhön tiedottamiseen liittyvissä asioissa

  

Täytä sähköinen jäsenhakemus liittyäksesi jäseneksi. Samalla lomakkeella voit myös päivittää jäsenyysmuotosi.

Yhdistyksemme sääntöjen mukaan ammattilaisjäsenmaksusta voi hakea alennusta perustellusta syystä, joita ovat äitiys- tai isyysloma, hoito- tai vuorotteluvapaa, työttömyys, opiskelu (mm. maisteriopinnot), varus- tai siviilipalvelus, tms. taloudelliseen tilanteeseen vaikuttava syy. Maksualennus, enintään 50% myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan.