Yhdistyksemme sääntöjen mukaan ammattilaisjäsenmaksusta voi hakea alennusta perustellusta syystä, joita ovat äitiys- tai isyysloma, hoito- tai vuorotteluvapaa, työttömyys, opiskelu (mm. maisteriopinnot), varus- tai siviilipalvelus, tms. taloudelliseen tilanteeseen vaikuttava syy. Maksualennus, enintään 50% myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan.