Yhdistyksen tulevat koulutukset

Suomen musiikkiterapiayhdistys järjestää vuosittain 1-2 seminaaria. Yhdistys järjestää jäsenistölleen tarpeen mukaan myös muita musiikkiterapeutin ammattiin liittyviä koulutuksia.

Opiskele musiikkiterapeutiksi

Musiikkiterapeutin ammattitutkinnon voi opiskella Roiha-Instituutissa Jyväskylässä tai Tampereella. Musiikkiterapeutin ammatillisen koulutuksen suorittamiseksi vaaditaan myös avoimessa yliopistossa suoritetut musiikkiterapian perus- ja aineopinnot sekä psykologian perusopinnot.

Jatko- ja täydennyskoulutukset

Jyväskylän yliopisto tarjoaa musiikkiterapian maisteri- sekä jatko-opintotasoisia (tohtorikoulutus) opintoja.

Musiikkiterapeuteille on tarjolla myös erilaisia täydennys- ja menetelmäkoulutuksia, joista yhdistys tiedottaa sopimuksen mukaan.