Föreningens kommande utbildningar

Musikterapiföreningen i Finland ordnar årligen 1–2 seminarier. Föreningen ordnar också annan utbildning som gäller musikterapeutyrket för sina medlemmar enligt behov.

Studera till musikterapeut

Yrkesutbildning till musikterapeut kan avläggas på Roiha-institutet i Jyväskylä eller Tammerfors. För att avlägga yrkesutbildningen till musikterapeut krävs också grund- och ämnesstudier i musikterapi som avlagts inom öppna universitetet samt grundstudier i psykologi.

Fortbildning och kompletterande utbildning

Jyväskylä universitet tillhandahåller studier i musikterapi på magister- och fortbildningsnivå (doktorandutbildning).

Musikterapeuter erbjuds också olika kompletterande utbildningar och metodutbildning som föreningen meddelar om enligt avtal.