Vad är musikterapi?

Musikterapi är en mångsidig rehabiliterings- och behandlingsform som

  • baserar sig på vetenskaplig forskning

  • utnyttjar olika element i musiken (rytm, harmoni, melodi, tonfall, dynamik osv.) som ett centralt interaktionsredskap

  • inte kräver musikaliska färdigheter av kunden

  • planeras och genomförs enligt individuellt fastställa mål

Musikterapi används både som en del av helhetsbehandlingen vid sidan av andra behandlingsformer och som primär behandlingsform. Den kan genomföras som individuell terapi eller gruppterapi.

Musikterapi lämpar sig för barn, unga, vuxna och äldre människor. Med musikterapi kan man uppnå positiva resultat i behandlingen av psykiska, fysiska, neurologiska och sociala symtom och sjukdomar.

Hur kan jag få musikterapi?

Musikterapi kan fås via den offentliga hälso- och sjukvården, med en remiss från en privatläkare eller genom att kontakta en terapeut direkt. Musikterapin kan betalas av till exempel FPA eller sjukvårdsdistriktet.

Musikterapins vetenskapliga grund

Musikterapi är en rehabiliterings- och behandlingsform som grundar sig på vetenskaplig forskning där man utnyttjar olika element i musiken (rytm, harmoni, melodi, tonfall, dynamik osv.) som ett centralt interaktionsredskap för att uppnå individuellt uppställda mål. I Finland har musikterapi använts som rehabiliteringsmetod sedan 60-talet.

Mer information finns på den finskspråkiga sidan Musiikkiterapian tieteellinen perusta (Musikterapins vetenskapliga grund)