MUSIKTERAPI­FÖRENINGEN I FINLAND RF

Målet för Musikterapiföreningen i Finland är att öka kunskapen om musikterapi och förbättra professionella verksamheter. 

Musikterapi är en mångsidig form av rehabilitering som används vid behandling av psykologiska, fysiska, neurologiska och sociala symtom och sjukdomar.

Musikterapi ersätts också av FPA. Se Rehabiliterande psykoterapi och Krävande medicinsk rehabilitering för mer information.

Mer information kommer att översättas innan slutet av 2023.