Musikterapiföreningen i Finland rf (SMTY) har som mål att främja medlemmarnas yrkesmässiga och rättsliga ställning, förbättra den allmänna ekonomiska och sociala ställningen och arbetsförhållanden samt att öka kännedomen om musikterapibranschen. För att uppnå dessa mål arbetar föreningen enligt följande:

  • Ordnar utbildning
  • Delar information
  • Ger utlåtanden som gäller musikterapi och utarbetar förslag
  • Stöder regional verksamhet i form av regionala underavdelningar
  • Samarbetar med andra organisationer inom hälso- och sjukvården, socialt arbete och fostringsarbete
  • Håller kontakt med internationella musikterapiorganisationer
  • Redigerar publikationer i anslutning till musikterapi.

Musikterapiföreningen i Finland är medlem i internationella centralorganisationen för musikterapi (World Federation of Music Therapy, WFMT) och den europeiska centralorganisationen för musikterapi (European Music Therapy Conferedation, EMTC). Föreningens verksamhet leds av styrelsen.