Det finns många olika kanaler att välja för att få musikterapi och terapin kan betalas av flera olika aktörer. Musikterapi kan fås till exempel via den offentliga primärvården eller specialiserade sjukvården, med en remiss från en privatläkare eller genom att kontakta en terapeut direkt. Inledande av terapi förutsätter vanligtvis en läkarremiss.

FPA

FPA ersätter musikterapi som krävande medicinsk rehabilitering för barn, unga och vuxna samt som psykoterapeutisk rehabilitering för unga i åldern 16–25 år, förutsatt att terapeuten har en godkänd utbildning och har ingått ett tjänsteleverantörsavtal med FPA.

Rehabiliterande psykoterapi

FPA ersätter musikterapi som rehabiliterande psykoterapi, om du är i åldern 16–25 år och du har ett B-utlåtande från en psykiater om behovet av psykoterapi som påverkar arbets- eller studieförmågan.

För att få ett B-utlåtande krävs en minst 3 månader lång psykiatrisk vårdrelation, varefter du kan söka en lämplig terapeut och ansöka om ersättning av FPA för terapin.

Krävande medicinsk rehabilitering

Du kan få FPA:s krävande medicinska rehabilitering, om en sjukdom eller skada begränsar din funktionsförmåga på ett betydande sätt.

Musikterapi kan ges till exempel för behandling av en intellektuell funktionsnedsättning samt för neuropsykiatriska eller neurologiska störningar. Även svåra psykiatriska problem kan berättiga till krävande medicinsk rehabilitering.

Ukulele

Övriga kanaler

Välfärdsområden

Om du är kund i ditt eget välfärdsområde till exempel på den psykiatriska polikliniken eller polikliniken för intellektuellt funktionshindrade, kan du få en remiss och betalningsförbindelse till musikterapi också den vägen. Praxisen varierar mellan välfärdsområdena.

Övriga instanser som ersätter musikterapi

Terapitjänsten kan också betalas av till exempel socialbyrån, mentalvårdsbyrån, familjerådgivningen eller försäkringsbolaget.

Kan jag köpa terapi själv?

Absolut! Du kan söka en lämplig terapeut till exempel i SMTY:s terapeutsökning (på finska)

Vad kostar musikterapin?

Priset för ett musikterapibesök på 45 min varierar vanligtvis mellan ca 80 och 120 euro beroende på terapeut.

Om du är berättigad till FPA:s rehabiliteringspsykoterapi betalar FPA en viss summa av terapeutens besöksavgift och den övergående delen betalar du själv.

Kostnaderna för FPA:s krävande medicinska rehabilitering betalas i sin helhet av FPA.

De kostnader som sjukvårdsdistrikten ersätter kan variera.

kuva9 (2)

Genomförande av terapi

Musikterapin kan vara individuell terapi eller gruppterapi. Terapibesökets längd är typiskt 45–90 minuter och den kan genomföras 1–2 gånger i veckan. Terapin kan beroende på situationen genomföras i terapeutens egna lokaler eller i vissa fall hemma hos kunden, i skolan eller på vårdhemmet.

Terapin kan också innehålla handledning för föräldrar eller den närmaste omgivningen och enligt det individuella behovet kan man också bevilja separata handledningsbesök för föräldrar. Musikterapeuten strävar också efter att samarbeta med andra instanser som vårdar, uppfostrar eller rehabiliterar kunden. 

Kuva terapiatilasta

Välj musikterapeut

Du kan hitta en musikterapeut till exempel via SMTY:s terapeutsökning (på finska). I listan hittar du alla musikterapeuter som betalat medlemsavgiften till Musikterapiföreningen i Finland.