Suomen musiikkiterapiayhdistys ry:n (SMTY) tavoitteena on toimia jäsenten ammatillisen ja oikeudellisen aseman edistämiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi, sekä musiikkiterapia-alan tunnettuuden lisäämiseksi. Näiden päämäärien saavuttamiseksi yhdistys:

Suomen musiikkiterapiayhdistyksen logo
  • Järjestää koulutusta
  • Jakaa tietoa
  • Antaa musiikkiterapiaa koskevia lausuntoja ja tekee ehdotuksia
  • Tukee alueellista toimintaa paikallisten alajaostojen muodossa
  • Toimii yhteistyössä muiden terveydenhuolto-, sosiaali- ja kasvatusorganisaatioiden kanssa
  • Pitää yhteyttä kansainvälisiin musiikkiterapiajärjestöihin
  • Toimittaa musiikkiterapiaan liittyviä julkaisuja

Suomen musiikkiterapiayhdistys on maailman musiikkiterapian keskusjärjestön (World Federation of Music Therapy, WFMT) ja eurooppalaisen musiikkiterapian keskusjärjestön (European Music Therapy Conferedation, EMTC) jäsen. Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus.

Toiminta ja sidosryhmät

photo_5852702392267686044_y

Vuonna 1973 perustettu Suomen musiikkiterapiayhdistys ry yhdistää musiikkiterapeutteja ja eri koulutustahoja. Yhdistykseen kuuluu noin 250 jäsentä ja siihen voi liittyä jäseneksi kuka tahansa alasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö. Ammattilaisjäseneksi voi hakeutua musiikkiterapeutin ammatillisen koulutuksen suorittanut henkilö.

Yhdistyksen ammattilaisjäsenten palveluna on mm. musiikkiterapeuttivälitys, jonka kautta on mahdollista hakea itselleen tai asiakkaalleen terapeuttia. Välitettäviä terapeutteja on koko Suomen alueella.

SMTY tekee yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten yhdistysten ja koulutustahojen sekä muiden tärkeiden sidosryhmien kuten Kelan, Sosiaali- ja terveysministeriön ja eri viranomaistahojen kanssa. Yhdistys järjestää vuosittain vähintään yhden kaksi- tai kolmepäiväisen musiikkiterapiaseminaarin sekä pienimuotoisempia alueellisia tai valtakunnallisia neuvottelu- ja koulutustapaamisia. Yhdistys julkaisee jäsentiedotteita ja Musiikkiterapia -julkaisua sekä on mukana myös muussa alaa sivuavassa julkaisutoiminnassa.

Lue myös: Yhdistyksen säännöt