Musiikkiterapian jatkokoulutukset

Musiikkiterapian maisteriopintoja sekä jatko-opintoja voi suorittaa Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella, jossa on myös musiikkiterapian professuuri. Tällä hetkellä musiikkiterapian maisteriopinnot toteutuvat musiikkitieteen koulutusohjelmassa.

Musiikkiterapiaan liittyvä tutkimustoiminta on Suomessa vilkasta ja kansainvälisesti tasokasta. Tähän mennessä Suomessa on tehty musiikkiterapian alalta yli 20 väitöskirjaa sekä lisäksi runsaasti muita opinnäytetöitä. Myös Suomen Akatemian tukemia tutkimushankkeita on käynnissä.

  

Musiikkiterapian täydennys- ja menetelmäkoulutukset

Eri tahot järjestävät musiikkiterapian täydennys- ja menetelmäkoulutuksia, kuten vibroakustisen terapian (Vibrac), perhekeskeisen musiikkiterapian tai Guided Imagery and Music (GIM) -koulutuksia.

SMTY tiedottaa yhteisöjäsentensä täydennys- ja menetelmäkoulutuksista sekä muista koulutuksista sopimuksen mukaan. Jos haluat oman koulutuksesi esille, tutustu hinnastoomme.

Guided Imaginary and Music (GIM) B-seminaari

GIM on musiikin kuunteluun ja musiikista nousevien mielikuvien terapeuttiseen hyödyntämiseen perustuva menetelmä. Menetelmän on kehittänyt musiikkiterapeutti, Ph.D. Helen Bonny USA:sta. GIM on osoittautunut tehokkaaksi itsetuntemuksen kehittämisessä ja monien psyykkisten ongelmien
hoidossa.
 
Eino Roiha instituutti järjestää yhteistyössä The Nordic GIM instituutin kanssa GIM peruskoulutusta. Peruskoulutuksen (Music and Imagery in Health) B -seminaari järjestetään Tampereella (Terapiatalo ARTis).
 
B -seminaari 24.-26.5.2024 (Jaana Lehikoinen)
Seminaarien aikataulu: pe 16.30-20.00, la 9.00-17.00, su 9.00-14.30. 
 
Koulutukseen voivat osallistua Music and Imagery in Health A -seminaarin suorittaneet tai BMGIM I -tason koulutuksen käyneet.
Kouluttajana toimii GIM-terapeutti, musiikki- ja psykoterapeutti FM Jaana Lehikoinen.
 
Koulutukseen otetaan 16 opiskelijaa. Ilmoittautuminen 29.02.2024 mennessä sähköpostilla: einoroihasr@gmail.com
 
Lisätietoja GIM–menetelmästä: www.engim.info, www.ami-bonnymethod.org
 
Koulutuksen hinta: 360 €, opiskelijahinta 260 €.
Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat työnohjaukset ja terapiasessiot eivät sisälly hintaan.

   

SMTY:n tulevat koulutukset

Yhdistys järjestää myös omia koulutuspäiviä ja seminaareja. Ks. tulevat koulutukset