Edistämme musiikki­terapian asemaa suomessa

Mitä musiikkiterapia on ?

Musiikkiterapia on monipuolinen kuntoutus- ja hoitomuoto, joka soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Sillä voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia psyykkisten, fyysisten, neurologisten ja sosiaalisten oireiden ja sairauksien hoidossa.

  • Musiikkiterapiaa käytetään sekä pääasiallisena hoitomuotona että kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla. Se voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.
  • Musiikkiterapia on Kelan ja erikoissairaanhoidon korvaamaa kuntoutusta, joka toteutuu yleensä lääkärin lähetteellä.

Lue lisää musiikkiterapiasta

Lue lisää siitä, millaista musiikkiterapia on, kenelle se sopii ja mihin sen vaikuttavuus perustuu.

Miten pääsen musiikkiterapiaan

Musiikkiterapiaan voi ohjautua useita eri reittejä. Lue lisää siitä, miten on mahdollista päästä musiikkiterapiaan.

Etsi musiikkiterapeuttia

Tältä sivulta voit hakea Suomen musiikkiterapiayhdistyksen musiikkiterapeutteja alueeltasi.

Ukulele, jonka päällä on kirjaimet musiikkiterapia

Suomen musiikkiterapiayhdistys ry:n (SMTY) tavoitteena on toimia jäsenten ammatillisen ja oikeudellisen aseman edistämiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi, sekä musiikkiterapia-alan tunnettuuden lisäämiseksi.


Musiikkiterapiaopinnot ja muu koulutus

Musiikkiterapeutin ammatillisen koulutuksen (180 op) voi suorittaa Roiha-instituutissa joko Jyväskylässä tai Tampereella. Koulutus on kolmivuotinen. Jyväskylän yliopistossa on tarjolla musiikkiterapian maisteriopinnot sekä tieteelliset jatko-opinnot.

Yhdistys tiedottaa erilaisista tulevista menetelmä- ja täydennyskoulutuksista verkkosivuillaan ja sähköpostilistoillaan.