Väitös 31.5.2024: Musiikkiterapialla lupaavia tuloksia neurologisten häiriöiden hoidossa (Leandertz)

FM Mikaela Leandertz tutki väitöksessään toiminnallisten neurologisten häiriöiden (FND) hoitoon kehitetyn kliinisen protokollan kehitystä ja arviointia. Menetelmä perustuu musiikkiterapian käyttöön. Projekti toteutettiin Jyväskylän yliopiston, Sairaala Novan ja paikallisten musiikkiterapeuttien välisenä yhteistyönä.

Neurologisen asiakkaan kuntoutus -etäkoulutus 18.5.2024

Tervetuloa etäkoulutukseen Zoomin välityksellä toukokuussa 18.5. klo 9.30-15. Teemana on Neurologisen asiakkaan kuntoutus, ja päivä koostuu kolmen eri luennoitsijan osuudesta.

Kouluttajina Aleksi Sihvonen, yliopistotutkija, lääketieteen tohtori ja kokeellisen neurologian dosentti, Kristiina Urpo-Viranko, KM, musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, perheterapeutti (ET), ja Sari Laitinen, FL, musiikkiterapeutti.

Väitös 16.12.2022: Musiikkiterapia perheiden vuorovaikutuksen tukena vauvasta vaariin (Tuomi)

Perheiden tukeminen parantaa vanhempien mahdollisuuksia huolehtia lapsistaan, ennaltaehkäisee eriarvoisuutta ja syrjäytymistä ja on merkittävää koko yhteiskunnan hyvinvoinnin näkökulmasta. FM Kirsi Tuomen väitöstutkimus osoittaa, että musiikkiterapialla on monenlaisia mahdollisuuksia tukea haavoittuvassa asemassa olevien perheiden vuorovaikutus- ja tunnetaitoja.