Miksi musiikkiterapiaan?

Mies kuuntelee musiikkia

Aikuiset hakeutuvat musiikkiterapiaan esimerkiksi masennus- tai ahdistusoireilun, persoonallisuushäiriön, skitsofrenian, muun psyykkisen oireilun tai sosiaalisten pulmien vuoksi. Musiikkiterapia tarjoaa ainutlaatuisen, ei-kielellisen tavan ilmaisuun ja vuorovaikutukseen.

Monipuolinen tunnepohjainen työskentely mahdollistuu musiikkiterapian menetelmien, kuten musiikin kuuntelupohjaisten menetelmien ja kliinisen improvisaation keinoin. Musiikilla on tutkitusti myös ominaisuuksia, jotka aktivoivat aivotoimintoja, esimerkiksi juuri tunteita sekä emotionaalista muistia. Musiikkiterapian menetelmin voidaan myös saavuttaa erityinen tietoisuudentilan muuntuminen, jossa ihminen on lähempänä esitietoisuutta. Tällöin musiikkiterapeuttiseen työskentelyn keskiössä voivat olla muun muassa erilaiset tunteet, mielikuvat, assosiaatiot, muistot, vertauskuvat ja symbolit, jotka kaikki voivat olla kertomassa omaa kieltään asiakkaan psyykkisestä oirehdinnasta samoin kuin kertoa niiden ratkaisuista ja eheytymisestä.

Musiikkiterapian tavoitteina aikuisella voi olla muun muassa masennus- ja ahdistusoireiden lievittyminen ja työkyvyn palauttaminen. Tarkennettuja tavoitteita voivat olla esimerkiksi tunne-elämän laajentaminen, vaikeiden tunteiden käsittely ja kohtaaminen, voimavarasuuntautunut elämänlaadun parantaminen ja arjessa selviytymisen tukeminen tai sosiaalisten suhteiden palauttaminen ja tukeminen.

Miten musiikkiterapiaan pääsee?

Aikuiset ohjautuvat musiikkiterapiaan lääkärin lähetteellä esimerkiksi psykiatrian poliklinikoiden, muiden terveydenhuollon yksiköiden, vakuutusyhtiöiden tai sosiaalipalveluyksiköiden toimesta. Kela korvaa musiikkiterapiaa kuntoutuspsykoterapiana 16-25 –vuotiaille, ja myös tällöin lääkärin lähete tarvitaan. Musiikkiterapiaan on mahdollista päästä myös itse maksaen.

Tapaamiset musiikkiterapeutin kanssa toteutuvat joko terapeutin omassa toimitilassa tai terapian maksajan osoittamissa tiloissa. Musiikkiterapia saattaa toteutua myös poliklinikan tai sairaalan tiloissa terapeutin työskentelypaikasta riippuen. Aikuisten musiikkiterapiaprosessit kestävät yleensä noin vuoden ajan, ja niille voidaan tarvittaessa hakea jatkoa. Myös lyhyemmät terapiaprosessit ovat mahdollisia asiakkaan tarpeista ja musiikkiterapeutin suuntautuneisuudesta riippuen.

  

Mitä musiikkiterapiassa tehdään?

Musiikkiterapiassa käytettävät menetelmät vaihtelevat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja terapeutin käytössä olevien menetelmien mukaisesti. Aikuisten musiikkiterapiaa voidaan toteuttaa esimerkiksi psykodynaamisen musiikkiterapian menetelmin tai integratiivisuuden periaatteella eli eri psykoterapian viitekehyksiä joustavasti yhdistellen. Psykoterapeuttinen suuntautuneisuus saattaa myös vaihdella terapeutista riippuen. 

Eräs käytetyimmistä menetelmistä on kliininen improvisaatio, joka on muunneltavissa erilaisiin tarpeisiin soveltuvaksi. Muita aikuisten musiikkiterapiassa käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa soittaminen, säveltäminen ja sovittaminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, vibroakustinen menetelmä, rentoutuminen, keskustelu sekä liikkuminen, kirjoittaminen tai piirtäminen musiikin mukaan.