Miksi musiikkiterapiaa?

Seniori

Ikäihmiset hakeutuvat musiikkiterapiaan esimerkiksi muistisairauksien, masennuksen, toiminnanohjauksen pulmien tai puheen tuottoon liittyvien haasteiden vuoksi. Musiikkiterapian tavoitteena on toimintakyvyn monipuolinen parantuminen, kuten keskittymiskyvyn kohentaminen, käsien käytön edistäminen, puheen tuottamisen helpottuminen, muistitoimintojen kehittyminen sekä ilon ja virkistyksen saaminen.

Musiikkiterapia koetaan usein kiinnostavana mahdollisuutena kuntoutua. Se on vuorovaikutuksellinen ja elämyksellinen terapiamuoto, joka auttaa harjoittelumotivaation löytämisessä, lisää ryhmässä toteutettuna sosiaalisia taitoja sekä tuo iloa ja onnistumisen kokemuksia.

  

Miten musiikkiterapiaan pääsee?

Ikäihmiset ohjautuvat musiikkiterapiaan kuntoutussuunnitelmansa mukaisesti Kelan, kunnan tai vakuutusyhtiön maksamina tai itse maksaen. Sairaalassa työskentelevälle musiikkiterapeutille potilaat taas ohjautuvat esimerkiksi sairaalan kuntoutustiimin ehdotuksesta. Lisäksi erilaiset yhdistykset voivat ottaa yhteyttä ja pyytää musiikkiterapiaa asiakkailleen.

Tapaamiset musiikkiterapeutin kanssa toteutuvat joko terapeutin omassa toimitilassa, terapian maksajan osoittamissa tiloissa tai kotikäynteinä. Musiikkiterapian tapaamiset toteutuvat avoterapiana esimerkiksi 15-30 kertaa vuodessa noin 1-3 vuoden ajan tai sairaalassa tarpeen mukaan esimerkiksi kahdesti viikossa noin kolmen kuukauden ajan. Joskus musiikkiterapeutilta pyydetään myös konsultaatiota, joka toteutuu esimerkiksi 2-3 tapaamisen aikana.

Mitä musiikkiterapiassa tehdään?

Musiikkiterapiassa käytettävät menetelmät vaihtelevat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja terapeutin käytössä olevien menetelmien mukaisesti. Ikäihmisten musiikkiterapiassa käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi laulaminen, melodinen intonaatioterapia, vibroakustinen hoito, musiikin kuuntelu, muistelu, keskustelu, soittaminen, erilaiset struktuurit, omien laulujen tai sävellysten tekeminen, musiikkimaalaus, rentoutuminen ja liikeharjoitukset.