Miksi musiikkiterapiaa?

Nainen makaa fysioakustisella patjalla.
Kuvassa fysio-/vibroakustinen patja

Musiikin vaikutuksia kipuun on tutkittu runsaasti ja monet tulokset puoltavat musiikin hyödyntämistä kivunhoidossa. Kivunhoidolla tarkoitetaan tässä akuutin ja pitkittyneen kivun hoitoa, eri pitkäaikaissairauksiin liittyvää kivunhoitoa, syöpäkivun hoitoa ja palliatiiviseen ja saattohoitoon liittyvää kivunhoitoa. Musiikkiterapian toteutustapoihin ja tavoitteisiin vaikuttaa, minkälaisesta kivusta on kyse.

Kivunhoidossa musiikin hyötyjä selittävät tekijät ovat vielä osittain epäselviä. Onkin todennäköistä, että musiikki vaikuttaa kipuun monella eri tavalla, kuten säätelemällä vireystilaa ja tunnetilaa, viemällä huomion pois kivusta, vahvistamalla turvallisuuden kokemusta sekä vaikuttamalla fysiologisiin toimintoihin, kuten hengitykseen, sykkeeseen ja verenpaineeseen. Musiikki myös stimuloi motorista järjestelmää ja tarjoaa keinoja kipukokemuksen ilmaisuun.

Akuutissa kivussa musiikkiterapia voi myös tuoda keinoja päästä pois potilaan roolista sekä auttaa löytämään selviytymiskeinoja ja saamaan positiivisia sairaalakokemuksia. Musiikkiterapia voi tukea esimerkiksi liikkeelle lähtemistä leikkauksen jälkeen.

Pitkittyneessä kivussa musiikkiterapia voi tukea tunneilmaisun vahvistumista ja pelko- välttämiskäyttäytymisen vähenemistä. Tavoitteena voi olla ymmärryksen vahvistuminen kehon ja tunteiden yhteydestä kipuun tai löytää uusia keinoja suhtautua kipuun ja elämään kivun kanssa. Yksi musiikkiterapian tavoite voi olla oppia käyttämään musiikkia itsehoidollisesti.

  

Miten musiikkiterapiaan pääsee?

Musiikkiterapia ei ole vielä kovin hyvin vakiintunut osaksi kivunhoitoa Suomessa. Joissakin sairaaloissa kuitenkin työskentelee musiikkiterapeutteja, jotka tapaavat potilaita/asiakkaita ja voivat myös suositella pidempää musiikkiterapiajaksoa esimerkiksi pitkittyneen kiputilanteen hoitoon.

Akuutin kivun hoidossa prosessi saattaa olla vain yhden tapaamisen mittainen, joskus muutaman tapaamisen verran riippuen sairaalahoidon pituudesta ja jatkohoidon tarpeesta. Esimerkiksi syöpähoitojen aikana tapaamisia voi olla pitkälläkin ajanjaksolla esimerkiksi aina sairaalahoitojen yhteydessä. Myös pitkittyneen kivun hoidossa prosessin pituuteen vaikuttavat terapialle asetetut tavoitteet. Joskus pitkä terapiajakso on tarpeen, esimerkiksi silloin, jos pitkittyneeseen kipuun liittyy ahdistus- ja masennusoireita tai laajempaa toimintakyvyn laskua.

Mitä musiikkiterapiassa tehdään?

Kivunhoidossa voidaan hyödyntää kaikkia musiikkiterapian perusmenetelmiä ja niiden sovelluksia asiakkaan tarpeiden mukaan. Vibroakustisen menetelmän käytöstä vaikuttaisi olevan hyötyä pitkittyneiden kiputilojen hoidossa. Musiikkiterapiassa voidaan käyttää myös kuvallista työskentelyä, liikettä ja keskustelua. Pitkittyneen kivun hoito voi tapahtua myös ryhmäterapiana. Parhaassa tapauksessa musiikkiterapia toteutuu osana moniammatillista kivunhoitoa. Lasten ja nuorten kohdalla yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää.