Salokivi, Maija 2023, Jyväskylän yliopisto
Developing a Music Therapy Assessment Tool to Evaluate Emotional Skills in Early Adolescence
Väitöskirjan verkkojulkaisu

Kostilainen, Kaisamari 2023, Helsingin yliopisto
The impact of parental singing on neural speech sound processing in preterm infants, maternal wellbeing, and early relationship after preterm birth : Implications for practice in neonatal care
Väitöskirjan verkkojulkaisu

Tuomi, Kirsi 2022, Jyväskylän yliopisto
Possibilities of music therapy with children and families
Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Rossetti, Andrew 2021, Jyväskylän yliopisto
Trauma, resilienssi ja turvallisuudentunne: Musiikkiterapiamalli syöpäsairauden aiheuttaman kuormituksen lieventämiseen. Trauma, Resilience, Safety (TRS): A Music Psychotherapy Model for Addressing Illness Burden in Oncology
Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Snape, Nerdinga 2020, Jyväskylän yliopisto
Building bridges: Exploration of music analysis methods in improvisational music therapy research and clinical work 
Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Campbell, Elsa A. 2019, Jyväskylän yliopisto
Vibroacoustic treatment and self-care for managing the chronic pain experience: An operational model
Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Brabant, Olivier 2018, Jyväskylän yliopisto
Hengitysharjoituksella lisätehoa musiikkiterapiaan – Using altered states of consciousness in improvisational music therapy: The potential of resonance frequency breathing
Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Niemelä, Merja 2016, Jyväskylän yliopisto
”Lauletaan vaan yhdessä, pojat!” : musiikki ja identiteetti sotiemme veteraanien ryhmämusiikkiterapiassa
Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Hakomäki, Hanna 2013, Jyväskylän yliopisto
Storycomposing as a path to a child’s inner world : a collaborative music therapy experiment with a child co-researcher
Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf) 

Forsblom, Anita 2012, Jyväskylän yliopisto
Experiences of music listening and music therapy in acute stroke rehabilitation
Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Punkanen, Marko 2011, Jyväskylän yliopisto
Improvisational music therapy and perception of emotions in music by people with depression
Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Alanne, Sami, 2010, Sibelius-Akatemia
Music psychotherapy with refugee survivors of torture : interpretations of three clinical case studies
Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf) 

Saukko, Päivi 2008, Jyväskylän yliopisto
Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa
Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf) 

Ala-Ruona, Esa 2007, Jyväskylän yliopisto
Alkuarviointi kliinisenä käytäntönä psyykkisesti oireilevien asiakkaiden musiikkiterapiassa: strategioita, menetelmiä ja apukeinoja
Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf) 

Syvänen, Kari 2007, Jyväskylän yliopisto
Vastatunteiden dynamiikka musiikkiterapiassa
Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Hairo-Lax, Ulla, 2005, Sibelius-Akatemia
Musiikkiterapiaprosessin merkittävät tekijät ja merkittävät hetket päihteettömän elämäntavan tukijoina
Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Kontu, Elina, 2004, Helsingin yliopisto
Mielen ja musiikin ikkunat autismiin. Mielen teoria ja kommunikaatiosuhde – tapaustutkimuksia
Väitöskirjan verkkojulkaisu (pdf)

Ahonen, Heidi 1998, Joensuun yliopisto
”Musiikillinen dialogi” ja muita musiikkiterapeuttien työskentelytapoja ja lasten musiikkiterapian muotoja.
Väitöskirja

Erkkilä, Jaakko, 1997, Jyväskylän yliopisto
Musiikin merkitystasot musiikkiterapian ja kliinisen käytännön näkökulmista.

Lehtonen, Kimmo, 1986, Turun yliopisto
Musiikki psyykkisen työskentelyn edistäjänä: Psykoanalyyttinen tutkimus musiikkiterapian kasvatuksellisista mahdollisuuksista.